Adatkezelési tájékoztató

 1. BEVEZETÉS

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) Kondász Edit (a továbbiakban: Adatkezelő) honlapjának üzemeltetése során felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozik. Az Adatkezelő ügyel a személyes adatok védelmére és a biztonságos adatkezelésre.

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Kondász Edit

Levelezési cím: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 6.

Elektronikus levelezési cím: iroda@igeneskuvo.hu

Honlap: www.igeneskuvo.hu

Jelen Tájékoztató a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a (továbbiakban: Ektv.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.);
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.);
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban Rendelet).

Az alábbi Tájékoztató a www.igeneskuvo.hu oldal adatkezelését szabályozza.

Az Adatkezelő vállalja a jelen Tájékoztatóban foglaltak betartását és kéri, hogy különösen a honlap látogatói, a hírlevélre feliratkozók, sütik használatához hozzájárulók valamint az űrlapon keresztül üzenetet küldők is fogadják el és tartsák be jelen Tájékoztató rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót megváltoztassa, melyet minden esetben közzétesz az oldal erre létrehozott publikusan elérhető felületén: https://igeneskuvo.hu/adatkezelesi-tajekoztato 

2. HONLAP LÁTOGATÁSA

A honlap látogatás http://www.igeneskuvo.hu/ weboldal címen megtalálható honlapjára való kattintással valósul meg. 

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a szolgáltatások működésének megfelelő biztosítása, ellenőrzése, hatékonyságának folyamatos fejlesztése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az Adatkezelő a felmerült adatokat személyes, a látogató beazonosíthatóságát elősegítő információval nem kapcsolja össze.

Az adatkezelés jogalapja:

Azérintett hozzájárulása.

Az érintettek köre:

Az érintettek körébe az Adatkezelő http://www.igeneskuvo.hu/ weboldalcímen megtalálható honlapját látogatók tartoznak. 

A kezelt személyes adatok köre

Személyes adat megadása, kezelése nem történik

Az adatkezelés időtartama

A www.igeneskuvo.hu honlap alapvető működéséhez és az informatikai rendszer biztonságához szükséges adatkezelés során a cookie-k a 3.3. pontban megjelölt időtartam után törlésre kerülnek. Személyes adat megadása, kezelése nem történik.

Az adatok megismerésére jogosultak

Adatkezelő és Adatfeldolgozó megbízott munkatársai.

Adatkezelő: Kondász Edit

Adatfeldolgozó

Az Igenesküvő vezetői

levelezési cím: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 6.

e-mail cím: iroda@igeneskuvo.hu

honlap: www.igeneskuvo.hu

mint a honlap tulajdonosa

A MikroVPS Kft.

levelezési cím: 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33.

e-mail cím: support@mikrovps.hu

honlap: https://www.mikrovps.net/

mint a szerver üzemeltetője 

Külső szolgáltatók adatkezelése:

A honlap html kódja a www.igeneskuvo.hu-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a látogató számítógépével állhatnak kapcsolatban. A látogató számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki. A www.igeneskuvo.hu és a külső szolgáltatók szerverei közötti kapcsolat kizárólag az utóbbiak kódjainak beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik. A külső szolgáltatók által használt sütik a Google Analytics cookie.

3. COOKIE-K KEZELÉSE

Az adatkezelés célja

A www.igeneskuvo.hu honlap a felhasználók látogatása során cookie-kat (a továbbiakban: sütik) használ. A sütik kezelésének célja, hogy megkönnyítse a látogató számára Adatkezelő honlapjának használatát azzal, hogy időszakosan eltárolja a beállításait. Ezt az információt az Adatkezelő honlapja a látogató böngészőjének küldi el. Mindemellett célja lehet, hogy közreműködjön néhány statisztikai adat gyűjtésében a honlapot látogatókról, viselkedési szokásaikról. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja a látogatók egymástól való megkülönböztetése, a látogatók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Egyes sütik a honlap bezárása után megszűnnek, egyesek viszont bizonyos időre tárolásra kerülnek a honlapot látogató számítógépén. A sütiket a látogató bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy sütik megnevezéssel van lehetőség.

Süti neve: Google Analytics cookie ; Funkciója: a Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a honlapok és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás sütiket használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a honlap használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő sütik a „__ga” cookie. A honlap használati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési sütijeivel együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsenek meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Süti neve: cookielawinfo-checkbox-necessary Funkciója: Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the „Necessary” category .

Süti neve: cookielawinfo-checkbox-analytics  Funkciója: Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the „Analytics” category .

Az adatkezelés jogalapja:

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az Ehtv. 155. § (4) bekezdése, az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása 

Az érintettek köre:

Igen Esküvő honlapját látogatók közül azok, akik a sütik használatához az „Engedélyezem” gomb megnyomásával hozzájárultak. 

A kezelt személyes adatok köre

Google Analytics cookie: Regisztrált felhasználóhoz rendelt unique ID, mely anonim módon különbözteti meg a felhasználókat és böngészési szokásaikat. Személyes adatnak minősülő adat nem kerül a sütikbe. Részletek: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Az adatkezelés időtartama

Google Analytics cookie: Maximum 2 év. A cookie-kat a böngésző beállításainak megváltoztatásával engedélyezheti vagy tilthatja le. Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe.

Az adatok megismerésére jogosultak

Adatkezelő és adatfeldolgozó megbízott munkatársai, weboldal fejlesztő és szerverszolgáltató kijelölt munkatársai.

Amennyiben a honlapot látogató nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók esetlegesen nem lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatás az alábbi linkeken található:

 1. Internet Explorer:

https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 1. Firefox: 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 1. Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Adatkezelőa jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott gazdasági társaság.

Adatfeldolgozó

Az Igenesküvő vezetői

levelezési cím: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 6.

e-mail cím: iroda@igeneskuvo.hu

honlap: www.igeneskuvo.hu

mint a honlap tulajdonosa

A MikroVPS Kft.

levelezési cím: 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33.

e-mail cím: support@mikrovps.hu

honlap: https://www.mikrovps.net/

mint a szerver üzemeltetője

4. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő a személyes adatokat elektronikus adatformában tárolja és mindent megtesz annak érdekében, hogy a hatályos jogszabályoknak és jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezelje valamint, hogy harmadik fél semmilyen körülmények között ne férjen hozzá. Ennek érdekében az Adatkezelő valamint az adatfeldolgozók az adatokat olyan titkosítást és biztonságos adatkezelést célzó intézkedésekkel védik, amelyek megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést, továbbítást, nyilvánosságra hozást és/vagy törlést, megsemmisítést, sérülést, módosulást.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Tájékoztatás

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt megadja tájékoztatást, de maximum 30 naptári napon belül.

Helyesbítés, zárolás, törlés

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbítheti, ha az a valóságnak nem felel meg, vagy az érintett egyértelmű kérésére.

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azok begyűjtésre kerültek

b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását,

c) tiltakozik személyes adatai direkt marketing célból történő kezelése ellen; 

d) tiltakozik az ellen, hogy személyes adatait az Igenesküvő honlapon a felhasználói élmény általános javítása miatt kezelésre kerül;

e) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; 

f) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

g) NAIH elrendelte

Adatkezelő a személyes adatok törléséről az érintettet elektronikus úton értesíti. A továbbiakban adatkezelést nem végez az érintett adataival kapcsoltban, azt mindenhonnan törli.

Amennyiben törölni kívánja a kezelt személyes adatait az alábbi elérhetőségeken van lehetősége jelezni: a iroda@igeneskuvo.hu  e-mail címen.

Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ez esetben érintett adatai nem kerülnek törlésre, azonban adatkezelés nem történik a továbbiakban, a megjelölt törlési határidőig.

Amennyiben tiltakozni kíván a kezelt személyes adatait az alábbi elérhetőségeken van lehetősége jelezni: iroda@igeneskuvo.hu   e-mail címen.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

A hozzájárulás visszavonása

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. Ez esetben az érintett adatai nem kerülnek törlésre, de a megjelölt célból nem végez továbbiakban adatkezelést Adatkezelő. Az érintettnek a hozzájárulást visszavonó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes (hírlevél küldés, üzenet vagy időpont egyeztetés célok). Amennyiben vissza kívánja vonni hozzájárulását valamely adatkezelési célra vonatkozóan, a kezelt személyes adatait az alábbi elérhetőségeken van lehetősége jelezni: iroda@igeneskuvo.hu   e-mail címen.

Korlátozás

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát.
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnekmár nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azok megtartását valamilyen okból

Korlátozás alá eső adatok kezelését Adatkezelő nem fogja végezni. Amennyiben korlátozni kívánja valamely személyes adat kezelését az alábbi elérhetőségeken van lehetősége jelezni: iroda@igeneskuvo.hu  e-mail címen.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Továbbítás

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ebben Adatkezelő minden tekintetben rendelkezésére áll.

Érintett kérheti az Adatkezelők közötti közvetlen adat továbbítást is, melyet Adatkezelő az érintett kifejezett kérésére haladéktalanul megtesz. 

A jogérvényesítés módja

Érintett a fent felsorolt adatkezelési jogokat az alábbi elérhetőségen érvényesítheti a jogalap, a személyes adatok és az adatkezelési cél pontos megjelölése mellett:

e-mailben: iroda@igeneskuvo.hu  

postai levélben: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 6. 

Amennyiben az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap: www.naih.hu